NISA 

Klausul 1

PERSONVERN

Behandling av personopplysningene som du gir til Nissan Nordic, Norsk filial til Nissan Nordic Europe Oy, Finland ('Nissan') , er underlagt bestemmelsene i personopplysningsloven. Ved å gi slike personopplysninger til Nissanpå frivillig basis, samtykker du til at Nissan  kan lagre og bruke disse opplysningene nå og i fremtiden til å yte de avtalte tjenestene. Nissan kan også, for ovennevnte formål, videreformidle opplysningene til øvrige selskaper i Nissan-gruppen, samt andre selskaper. Dersom du ikke lenger ønsker å motta tjenestene, vennligst informer Nissan om at du ønsker å melde deg av tjenesten. I overensstemmelse med personopplysningsloven kan du be om å få informasjon om hvilke personopplysninger Nissan har lagret relatert til deg, og også be om at om disse opplysningene oppdateres eller på annen måte rettes. Vennligst kontakt Nissan for nærmere informasjon:

Nissan Nordic Europe Oy

Customer Service

PL 45

02151 Espoo

Finland

Klausul 2

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alt materiale på dette nettstedet (herunder, men ikke begrenset til, kjøretøysmodeller, tegninger, fotografier, bilder, tekster, slagord, filmer, videoklipp med eller uten lyd, og andre dokumenter lagt ut på nettstedet) er underlagt eiendomsretten til Nissan Nordic Europe Oy og/eller dennes datterselskaper ("Nissan") eller en tredjepart som har gitt Nissan begrensede bruksrettigheter.

Alt materiale som er lagt ut på dette nettstedet kan kun:

- trykkes, kringkastes eller publiseres online av legitime, profesjonelle nyhetsbyråer, og kun for redaksjonell bruk

- bli sett og kopiert av brukeren til dennes private og ikke-kommersielle bruk.

Enhver annen bruk er uttrykkelig forbudt uten at Nissan på forhånd har gitt skriftlig samtykke til slik bruk.

Eiendomsretten til ethvert varemerke tilhører de respektive eierne av slike varemerker.

Klausul 3

AUTOMATISK INNSAMLING AV OPPLYSNINGER SOM IKKE ER PERSONOPPLYSNINGER

Ikke-personlige opplysninger kan samles inn automatisk i forbindelse med din bruk av nettstedet (for eksempel hvilken type nettleser du benytter eller hvilket nettsted du kom fra). Du kan ikke identifiseres ut fra disse opplysningene, men de gjør Nissan i stand til å forbedre nettstedet (for eksempel ved å identifisere hvilke sider som er populære og hvilke som ikke er det). Når du besøker nettstedet lagres informasjon automatisk på din datamaskin gjennom bruk av informasjonskapsler. En informasjonskapsel gjør a du ikke behøver å skrive inn informasjon hver gang du besøker nettstedet. Om du ønsker det kan du stille inn nettleseren din slik at den blokkerer informasjonskapsler. Teknologiske fremskritt medfører at sikkerhetsforanstaltninger er iverksatt og fortsatt vil bli forbedret for å sikre deg og ditt personvern.