• Nissan Nordic Europe støtter Nissans globale strategi for å oppnå karbonnøytralitet innen 2050
  • Det er gjort en omfattende innsats for å redusere CO2 avtrykk, overholde miljøregelverk, samt samarbeide med firmaer som har samme målsetning

Innen 2050 er verdens befolkning forventet å nå 9 millarder. Næringsliv og lokalsamfunn vil spille en økende rolle for å løse mljøspørsmål og realisere bærekraftmålene (SDGs) vedtatt av FN.

Som en ledende aktør i bilindustrien, anerkjenner Nissan sitt ansvar og har en rekke handlingsplaner under navnet «Nissan Green Program» (NGP). Her er fokusområdene følgende: Nullutslipp, drivstoff-effektivisering, minimering av karbontrykk, redusere bruk av naturressurser osv.  

Miljøsertifiseringen ISO 14001 hos oss i Nissan Nordic Europe er et viktig steg på veien mot karbonnøytralitet innen 2050

DNV reviderte Nissan Nordic Europe i perioden 2019-2022, og følgende punkter ble anerkjent:

  • Kraftig reduksjon av CO2-utslipp fra foretningsreiser og energibruk på kontorer på tvers av de 7 landene
  • Systematisk oppgradering av avfallsystemer, samt resirkulering av batterier og kjøretøy
  • Full overensstemmelse med Clean Air For Europe (CAFE) forskriften, og redudert gjennomsnittlig CO2-utslipp fra Nissan kjøretøy
  • Valg av lokale leverandører som er i tråd med Nissans miljøprinsipper

Christian Costaganna, administrerende direktør for Nissan Nordic Europe sier: «Vi er veldig stolte over at vår innsats har blitt annerkjent etter en omfattende revidering og at vi har blitt tildelt ISO 14001 sertifikatet som et bevis på at jobben vi har gjort har båret frukter. Dette motiverer oss til å fortsette vårt arbeid mot en mer bærekraftig fremtid”. 
For Nissan her i Norden, så vel som globalt, er det en klar målsetning å jobbe mot lavere karbonutslipp. I Nissan fortsetter dette arbeidet og vi vil om kort tid dele flere nyheter om vår innsats for et mer bærekaftig samfunn.

 

 

 

# # #

Nissan Nordic Europe
Nissans virksomhet i de nordiske landene er distribusjon og service av Nissan biler. Våre biler importeres fra fabrikker i Storbritannia, Frankrike, Spania, og Japan. Våre biler selges via ca 200 forhandlere og vi har kontorer i Stockholm, Espoo, Oslo, København, og Tallinn.

Sustainability report 2022: https://www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/LIBRARY/SR/2022.html
Sustainability at Nissan: https://www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/OVERVIEW/
Nissan Green Program: https://www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/ENVIRONMENT/GREENPROGRAM/

For mer informasjon om Nissan klikk her  nissan-global.com. Du kan også følge oss på  FacebookInstagramTwitter og LinkedIn og ser våre siste videoer på  YouTube.

Publisert av Nissan